บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น

The Promise - ลวงริษยา สัญญาแค้น

The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น

เรื่องย่อ
ซีรี่ส์เรื่องนี้เกี่ยวกับโชคชะตาที่พลิกผันจากรุ่นสู่รุ่น รุ่นแม่และรุ่นลูกสาวต่างก็เผชิญกับความเหมือนกันในด้านของความปรารถนา ความรักและขวากหนาม เพียงแค่มองเห็นความทุกข์ของลูกสาว แม่ทุกคนต่างก็เสียใจกับความยุ่งยากที่เกิดขึ้น
ในวันเกิดครบ 15 ปีของนายอนยูนเอแม่ของนายอนได้รับจดหมายที่ไม่รู้จักฉบับหนึ่ง เนื้อความในจดหมายบอกว่า เธอถูกผู้หญิงคนหนึ่งหลอกมาโดยตลอด เธอแย่งทุกอย่างของยูนเอ รวมไปถึงความรักของพ่อนายอน เธอบอกว่าเธอกับพ่อของนายอน มีลูกด้วยกันคนหนึ่ง แต่นั่นคือเรื่องโกหก ในใจของยุนเอเต็มไปด้วยความโกรธแค้น เธออยากจัดการเรื่องนี้ให้มันจบๆ แต่โชคร้ายที่เธอต้องเสียชีวิตจากอุบัติไม่คาดคิดซะก่อน

The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 36 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 37 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 38 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 39 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 40 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 41 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 42 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 43 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 44 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 45 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 45 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 46 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 46 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 47 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 47 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 48 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 48 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 49 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 49 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 50 - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 50 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 51 ตอนจบ - ไฟล์เสีย
The Promise – ลวงริษยา สัญญาแค้น – ตอนที่ 51 ตอนจบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย