บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Seven Day Queen – บรรยายไทย

Seven Day Queen - บรรยายไทย

Seven Day Queen – บรรยายไทย

Seven Day Queen เป็นเรื่องราวความรักที่น่าเศร้าของ กษัตริย์จองจุง (Yun Woo Jin) และ พระราชินีดงยอง (Park Min Young) ซึ่งได้รับการสวมมงกุฎและถูกปลดออกจากตำแหน่งภายในเจ็ดวัน

Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 จบ - ไฟล์เสีย
Seven Day Queen – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย