บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Emperor of the Sea – จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1

Emperor of the Sea - จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1

Emperor of the Sea – จังโบโก จักรพรรดิเจ้าสมุทร ชุด 1

จางโบโกะเป็นทาสจากชิลล่า เขาถูกขายให้ไปอยู่ที่ประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นที่ๆ เขาถูกฝึกให้เป็นทาสเพื่อการต่อสู้ เพราะว่าความขยันหมั่นเพียรและความตั้งใจฝึกของเขา จางโบโกะจึงได้ย้ายกลับมาอยู่ที่ชิลล่าและกลายเป็นพ่อค้าที่ประสบความสำเร็จทางด้านทะเล เมื่อมีโจรสลัดเกิดขึ้นจางโบโกะก็ออกไปสู้ปราบพวกโจรสลัด