บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money

ศึกรัก ศึกเงินตรา - Incarnation of Money

ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money

เป็นซีรีย์เกี่ยวกับกฎหมายและเงิน อารมณ์และความรัก ซึ่งเงินตรามักจะอยู่เหนือความถูกต้อง อารมณ์มักจะอยู่เหนือเหตุผล ถ้าจิตใจโดนครอบงำด้วยอำนาจแห่งความโลภและกิเลสตัณหา ทำให้คนเราทำในสิ่งที่คาดไม่ถึงได้ Incarnation of Money เป็นเรื่องราวของหญิงสาว บ๊อกเจอิน (ฮวังจองอึน) ลูกสาวของผู้ให้เงินกู้เงินนอกระบบ และ รู้แต่เรื่องเงินเท่านั้น เธอได้เป็นประธานของธนาคารออมทรัพย์ด้วยบุคลิกที่ถือทิฐิและความมุ่งมั่นในการทำงาน ในขณะที่อีชาดน แสดงโดย (คังจีฮวาน) เป็นคนที่รู้อดีตของเธอและเป็นหนี้เธอ ต่อมาปรากฏว่าเขาถูกกักขังไว้ในโรงพยาบาลโรคจิตบนเกาะซึ่งอยู่ห่างไกล…

ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 24 จบ - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 24 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
ศึกรัก ศึกเงินตรา – Incarnation of Money – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย