บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา

White Coats - ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา

White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา

ไวท์แล็บ ทีมสืบสวนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และมีสิทธิ์ในการสืบคดีเช่นเดียวกับแผนกสืบสวนหนึ่ง เมื่อคามิยามะ เคโกะ ได้รับคำสั่งจากหัวหน้าฝ่ายสืบสวน คุโรดะ เค ให้ไปเป็นหัวหน้าทีมไวท์แล็บ ก็ต้องทำคดีแรกในฐานะหัวหน้าทีมทันที คดีแรกจะเป็นคดีอะไร ติดตามชมซีรีส์ญี่ปุ่น ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา

White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
White Coats – ทีมนิติเวช ไขคดีปริศนา – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย