บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

My Lover s Secret – บรรยายไทย

My Lover s Secret - บรรยายไทย

My Lover s Secret – บรรยายไทย

Can you still love someone after you find out his darkest secret?

Law school student Rei has been hiding a dark family secret for the past eleven years. When he falls in love with Sawa, a fellow law student, he finds happiness for the first time in over a decade. As the happy couple plan their marriage, someone threatens to reveal the truth about his darkest secret. Will Sawa be able to accept and love Rei even after his secret is exposed?

My Lover s Secret – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
My Lover s Secret – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Lover s Secret – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
My Lover s Secret – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Lover s Secret – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
My Lover s Secret – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Lover s Secret – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
My Lover s Secret – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Lover s Secret – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
My Lover s Secret – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Lover s Secret – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
My Lover s Secret – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Lover s Secret – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
My Lover s Secret – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Lover s Secret – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
My Lover s Secret – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Lover s Secret – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
My Lover s Secret – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My Lover s Secret – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 ตอนจบ - ไฟล์เสีย
My Lover s Secret – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 ตอนจบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย