บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

My High School Business – บรรยายไทย

My High School Business - บรรยายไทย

My High School Business – บรรยายไทย

A trading company employee is now a high school principal?

What happens when a school has barely enough students to meet the minimum requirement to continue its operations and its students' scores are lower than the national average? Thirty-five-year-old Ryosuke Narumi, an elite employee of a large trading company, is assigned the role of a principal tasked to revitalize Kyomeikan High School’s operations despite the lack of experience as an educator. Will Narumi succeed in reforming Kyomeikan High School? What struggles lie ahead for him and the teachers?

Starring: Sho Sakurai, Yu Aoi and Mikako Tabe.

My High School Business – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
My High School Business – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My High School Business – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
My High School Business – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My High School Business – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
My High School Business – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My High School Business – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
My High School Business – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My High School Business – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
My High School Business – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My High School Business – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
My High School Business – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My High School Business – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
My High School Business – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My High School Business – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
My High School Business – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My High School Business – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
My High School Business – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
My High School Business – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
My High School Business – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย