บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

IQ246 – บรรยายไทย

IQ246 - บรรยายไทย

IQ246 – บรรยายไทย

Sharaku Homonji (Yuji Oda) is the eldest son of a distinguished family who has studied crime for generations. The eldest son from the Homonji family has tested for an IQ of 246 for generations and Sharaku Homonji possess an IQ of 246.
Soko Wato (Tao Tsuchiya) is a detective. One day, she is assigned to the investigation section #1. Her job there is not to investigate crimes, but to escort Sharaku.

IQ246 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
IQ246 – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
IQ246 – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
IQ246 – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
IQ246 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
IQ246 – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
IQ246 – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
IQ246 – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
IQ246 – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
IQ246 – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
IQ246 – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
IQ246 – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
IQ246 – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
IQ246 – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
IQ246 – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
IQ246 – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
IQ246 – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
IQ246 – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
IQ246 – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 จบ - ไฟล์เสีย
IQ246 – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย