บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Hokaben – Case Files of A Rookie Lawyer – บรรยายไทย

Hokaben - Case Files of A Rookie Lawyer - บรรยายไทย

Hokaben – Case Files of A Rookie Lawyer – บรรยายไทย

She believes that the law will protect the weak!

Akari Domoto is a rookie attorney, so-called “Hokaben,” a hot lawyer just out of the oven. Tadashi Sugisaki is her superior at the big law firm, who has lost his passion for work and is as cool as ice. As the only two attorneys of the Pro Bono department, clients seek their services but the harsh realities of life obstruct their path to justice. Will they find their footing to fulfill their social service obligation?

Starring: Aya Ueto and Kazuki Kitamura.

Hokaben – Case Files of A Rookie Lawyer – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Hokaben – Case Files of A Rookie Lawyer – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hokaben – Case Files of A Rookie Lawyer – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Hokaben – Case Files of A Rookie Lawyer – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hokaben – Case Files of A Rookie Lawyer – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Hokaben – Case Files of A Rookie Lawyer – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hokaben – Case Files of A Rookie Lawyer – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Hokaben – Case Files of A Rookie Lawyer – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hokaben – Case Files of A Rookie Lawyer – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Hokaben – Case Files of A Rookie Lawyer – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hokaben – Case Files of A Rookie Lawyer – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Hokaben – Case Files of A Rookie Lawyer – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hokaben – Case Files of A Rookie Lawyer – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Hokaben – Case Files of A Rookie Lawyer – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hokaben – Case Files of A Rookie Lawyer – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Hokaben – Case Files of A Rookie Lawyer – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Hokaben – Case Files of A Rookie Lawyer – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Hokaben – Case Files of A Rookie Lawyer – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย