บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Doctor X – ยอดคุณหมอนิรนาม

Doctor X - ยอดคุณหมอนิรนาม

Doctor X – ยอดคุณหมอนิรนาม

เรื่่องราวของไดมอน มิจิโกะ (โยเนะคุระ เรียวโกะ)
แพทย์อิสระที่ได้เข้าทำงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ที่กำลังสูญเสียอำนาจและขาดแคลนบุคลากร
เนื่องจากสภาพการทำงานหนักขึ้นทำให้แพทย์หลายคนต้อง
ลาออกไป การเข้ามาทำงานของเธอในฐานะแพทย์อิสระจึง
ไม่ได้รับการยอมรับ เธอต้องใช้ทักษะการผ่าตัดอัน
เฉียบคมเพื่อพิสูจน์ตัวเอง

Doctor X – ยอดคุณหมอนิรนาม – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Doctor X – ยอดคุณหมอนิรนาม – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Doctor X – ยอดคุณหมอนิรนาม – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Doctor X – ยอดคุณหมอนิรนาม – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Doctor X – ยอดคุณหมอนิรนาม – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Doctor X – ยอดคุณหมอนิรนาม – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Doctor X – ยอดคุณหมอนิรนาม – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Doctor X – ยอดคุณหมอนิรนาม – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Doctor X – ยอดคุณหมอนิรนาม – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Doctor X – ยอดคุณหมอนิรนาม – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Doctor X – ยอดคุณหมอนิรนาม – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Doctor X – ยอดคุณหมอนิรนาม – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Doctor X – ยอดคุณหมอนิรนาม – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Doctor X – ยอดคุณหมอนิรนาม – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Doctor X – ยอดคุณหมอนิรนาม – ตอนที่ 8 จบ - ไฟล์เสีย
Doctor X – ยอดคุณหมอนิรนาม – ตอนที่ 8 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย