บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล

Wrong Carriage Right Groom - สลับเกี้ยวรักอลวล

Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล

 ณ เมืองหยางเฉิน 2 อนงค์ได้วิวาห์ในวันเดียวกัน คนหนึ่งอยู่ทางเหนือของเมือง เป็นคุณหนูในครอบครัวมหาเศรษฐี ส่วนอีกคนเป็นบุตรีของอาจารย์ ผู้เก่งด้วยวรยุทธ แต่ทั้ง 2 มีอะไรที่คล้ายกัน คือ ไม่มีความกระตือรือล้นกับวันวิวาห์ที่จะมาถึง ในระหว่างพิธีส่งตัวเกิดฝนตกหนักขบวนทั้งสองมาหลบฝน ณ ที่แห่งเดียวกัน ประจวบกับมีข่าวลือเรื่องโจรจะปล้นขบวนเจ้าสาว จึงเกิดการชุลมุนวุ่นวายขึ้น เกิดสลับเกี้ยวขึ้นมาจนกลายเป็นเรื่องความรักพิศดาร พิศวง เฮฮาขึ้น เป็นต้นเหตุแห่งความรักที่สลับซับซ้อนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้หนุ่มสาวที่ไม่เคยรู้จักกัน กลายเป็นคู่รัก คู่ชีวิตกันถึง 5 คู่…….
 

Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 1 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 1 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 14 จบ - ไฟล์เสีย
Wrong Carriage Right Groom – สลับเกี้ยวรักอลวล – ตอนที่ 14 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย