บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด

The Revelation of the Last Hero - กระบี่ลมกรด

The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด

ลั่วฟง หนุ่มที่ฝันว่าจะได้มีวิชาวรยุทธเป็นยอดวีรบุรุษกับเขาบ้าง แล้วชะตากรรมก็นำพาเขาให้เข้าสู่สำนึกเสียนเต๊อะ สำนักอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินที่นำโดยเจ้ายุทธจักรอย่าง ซือ หม่าจ่งเหิง แต่แล้วเขาก็ได้เรียนรู้ว่าเรื่องในยุทธภาพนั้นหาได้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ คนที่ดูดีเป็นจอมยุทธฝ่ายคุณธรรมแต่กลับเป็นสุภาพชนจอมปลอมก็มีถมไป อย่างซือหม่าจ่งเหิงก็คนหนึ่งนี่ล่ะครับ หนังเปิดเรื่องมาก็แนะนำเลยว่านายคนนี้ไม่ใช่คนดี เพียงแต่ฉลาดแล้วก็รู้จักสร้างชื่อให้ตนเท่านั้นเอง นอกจากจ่งเหิงแล้วก็ยังมีหัวหน้าพรรคสวรรค์จากซีอี้นามว่า เฮ่อเหลียนหม่งซุ่น เดินทางมายังจงหยวนเพื่อหวังจะเป็นเจ้ายุทธครอบครองความเป็นใหญ่ แต่เขาจะดีกว่าหรือร้ายกว่าจ่งเหิง อันนี้ไปหาคำตอบกันต่อได้ใน….กระบี่ลมกรด

The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 15 จบ - ไฟล์เสีย
The Revelation of the Last Hero – กระบี่ลมกรด – ตอนที่ 15 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย