บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร

The Price of Glory - พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร

The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร

จากเด็กหนุ่มที่ทะเยอทะยานจนก้าวเข้ามาสู่เป็นจอมทัพที่ยิ่งใหญ่ แต่โชคชะตาก็พลิกผันจนต้องมาตกต่ำ เหนียงกิงเหยา เด็กหนุ่มที่เฉลียวฉลาดกล้าหาญได้เข้ามาหาความก้าวหน้าในเมืองหลวง จนได้พบกับองค์ชายสี่เขาตกลงที่จะรับใช้องค์ชายสี่ โดยปลอมตัวเข้าไปเป็นไส้สึกอยู่กับองค์ชายแปดจนเป็นสาเหตุทำให้เขาต้องตกอยู่วังวนของการแย่งชิงอำนาจ….สุดท้ายเหนียงกิงเหยาจะเป็นอย่างไร? กับการที่รับใช้ราชสำนักมายาวนาน…ติดตามชมความเข้มข้นของการแย่งชิง อำนาจและความเป็นใหญ่….

The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 24 จบ - ไฟล์เสีย
The Price of Glory – พยัคฆ์คู่บัลลังก์มังกร – ตอนที่ 24 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย