บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร

The Legend of Love - ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร

The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร

ยุทธภพอลหม่านเมื่อจอมมารแย่งชิงสุดยอดคัมภีร์ หนทางเดียวที่จะกู้วิกฤติคือ ตามหาของวิเศษจากอนาคต หมี่ซัง (หลี่เว่ย พระเอกจากเรื่อง ซึ่งรัก นักแข่ง) และอาซี่ (ถังอวี้หง) เดินทางผ่านโพรงมิติข้ามเวลา 1000ปี ตามหาเบญจธาตุเพื่อกลับมาต่อกรกับ ลู่หงไค (จางเหม่ยหยาง) ผู้ปรารถนาจะเป็นจ้าวยุทธภพและทำให้ยุทธจักรลุกเป็นไฟ ในโลกอนาคตทั้งสองอยู่กับกองถ่ายหนังย้อนยุคและจับพลัดจับผลูกลายเปนนักแสดงชื่อดัง มีแครี่ อู๋ (เฉินหาว) เป็นผู้จัดการส่วนตัว หมี่ชัง และอาซี่ต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่และรับมือกับลู่หงไคที่ตามมาขัดขวางภารกิจของพวกเขาเช่นกัน ท่ามกลางอุปสรรคนานัปการ ความสัมพันธ์ของหมี่ชังและแครี่ อู๋ ก่อตัวขึ้นโดยทั้งสองไม่รู้ตัวและไม่อาจคาดเดาบทสรุปได้เลย

นักแสดง/Actors : หลี่เว่ย, ถังอวี้หง, จางเหย่าหยาง, เฉินห่าว

The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 30 จบ - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
The Legend of Love – ศึกคัมภีร์ทะลุภพ ชิงจ้าวยุทธจักร – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย