บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

The Kingdom and the Beauty

The Kingdom and the Beauty

The Kingdom and the Beauty

The Kingdom and the Beauty (จอมใจจักรพรรดิ์) ไทเฮารู้ข่าวฮ่องเต้แอบหนีเที่ยวละทิ้งราชการปกครองแผ่นดิน จึงส่งทหารขุนนาง มาติดตามเชิญเสด็จกลับวัง ก่อนจะพลัดพรากลาจาก เจิ้งเต๋อฮ่องเต้ให้คำมั่นสัญญาว่า The Kingdom and the Beauty (จอมใจจักรพรรดิ์) จะรีบจัดแจงมารับตัวหลี่ฟ่งเข้าสู่พิธีอภิเษกสมรส แต่แล้วเมื่อกลับสู่เมืองหลวง ฮ่องเต้ผู้อ่อนแอก็ไม่กล้าขัดขืนต่อความปรารถนาของไทเฮา
The Kingdom and the Beauty (จอมใจจักรพรรดิ์) ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 14.00-15.00 น.

The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
The Kingdom and the Beauty – ตอนที่ 30 (ตอนจบ) - ไฟล์เสีย