บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

The Greatness Of A Hero

The Greatness Of A Hero

The Greatness Of A Hero

The Greatness Of A Hero (ตี๋เหรินเจี๋ย ยอดคนคู่บัลลังก์) ตุลาการยอดนักสืบสมัยราชวงศ์ถัง และ สมัยพระนางอู่ เจ๋อเทียน (บูเช็คเทียน) ตี๋เหรินเจี๋ยมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ ตี๋ เหรินเจี๋ย ตามสำเนียงจีนกลาง หรือ เต๊กยิ่นเกี๊ยด ตามสำเนียงฮกเกี้ยน ค.ศ. 63015 สิงหาคม ค.ศ. 700 หรือชื่อรองว่า ไหวฺอิง เป็นอัครมหาเสนาบดีแห่งราชวงศ์ถัง ในรัชศกอู่ เจ๋อเทียน เป็นข้าราชการหนึ่งในหลาย ๆ คนซึ่งได้รับการสรรเสริญมากที่สุดในรัชศกดังกล่าว และเป็นที่สดุดีว่ามีบทบาทผลักดันให้อู่ เจ๋อเทียนเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบอันโหดร้ายเป็นระบอบอันเชิดชูคุณธรรม

The Greatness Of A Hero – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
The Greatness Of A Hero – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
The Greatness Of A Hero – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
The Greatness Of A Hero – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
The Greatness Of A Hero – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
The Greatness Of A Hero – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
The Greatness Of A Hero – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
The Greatness Of A Hero – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
The Greatness Of A Hero – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
The Greatness Of A Hero – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
The Greatness Of A Hero – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
The Greatness Of A Hero – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
The Greatness Of A Hero – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
The Greatness Of A Hero – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
The Greatness Of A Hero – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
The Greatness Of A Hero – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
The Greatness Of A Hero – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
The Greatness Of A Hero – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
The Greatness Of A Hero – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
The Greatness Of A Hero – ตอนที่ 20 (ตอนจบ) - ไฟล์เสีย