บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต

Take My Word For It - ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต

Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต

พวกเขาคือนักเจรจาต่อรองชั้นยอดของกรมตำรวจ ที่มีผู้นำทีมคือเผิงกั๊วะต้ง (โอวหยางเจิ้นหัว) กับเจี่ยนเจี๊ยะ (กั๊วะเข่ออิง) ร่วมด้วยหยังกวง (จางจื่อหลิน) และเยี่ยเข่อเหยิน (เหวินซ่งเสียน) พวกเขาช่วยกันเจรจาแก้ไขสถานการณ์เลวร้ายมากมายโดยไม่เคยล้มเหลว ทว่าด้านความรักกลับไม่สมหวัง สามีของเจี๊ยะลักลอบมีสัมพันธ์กับภรรยาของกั๊วะตง เจี๊ยะขอหย่าทั้งที่เธอกำลังตั้งครรภ์ ขณะเดียวกัน กั๊วะตงได้รับบาดเจ็บในหน้าที่จนต้องกลายเป็นคนพิการ แต่เจี๊ยะและหยังกวงไม่ทอดทิ้งเพื่อน หนุ่มสาวที่ผิดหวังในความรักต่างเป็นกำลังใจให้กันและกัน จนเกิดเป็นความเข้าใจโดยมิต้องเอ่ยถ้อยคำใดๆ

Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 20 จบ - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 20 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Take My Word For It – ทีมพยัคฆ์หน่วยกู้วิกฤต – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย