บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Synopsis of The Breaking Point

Synopsis of The Breaking Point

Synopsis of The Breaking Point

เรื่องย่อ ภ.จีน เรื่อง เพื่อนรักเพื่อนแค้น
เรื่องราวชีวิตเข้มข้นของชาย หญิง 4 คน กับวิถีชีวิตที่พลิกผันบนเส้นทางของคำว่า เพื่อน
ภ.จีน เรื่อง เพื่อนรักเพื่อนแค้น ออกอากาศทุกวัน จันทร์ – ศุกร์
ภ.จีน เรื่อง เพื่อนรักเพื่อนแค้น ออกอากาศเวลา 11.00 – 12.00 น.
ภ.จีน เรื่อง เพื่อนรักเพื่อนแค้น ออกอากาศทางช่อง 3 Family

Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอมที่ 18 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 40 (ตอนจบ) - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
Synopsis of The Breaking Point – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย