บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Stay with me – บรรยายไทย

Stay with me - บรรยายไทย

Stay with me – บรรยายไทย

เรื่องราวของหลี่เวยเวย (เฉินเฉี่ยวเอิน แสดง) ดีไซเนอร์เสื้อผ้าชื่อดังที่ประสบอุบัติเหตุ จนสูญเสียความทรงจำไปส่วนหนึ่ง ความทรงจำของเธอมีถึงแค่ตอนที่อายุ 23 เท่านั้น เธอกลับจำ ฮั่วเซียว (เฉียวเริ่นเหลียง) แฟนหนุ่มดีไซเนอร์ของเธอ ได้เพียงว่าเขาเป็นคู่แข่งตัวฉกาจ ส่วนเฉินอี้ตู้ (หวังข่าย) อดีตคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้ว เธอกลับจำว่าเขาคือคนที่เธอจะแต่งงานด้วย เอาล่ะสิ ตอนนี้หลี่เวยเวยอายุ 30 ปีแล้ว ความทรงจำ 7 ปีที่หายไป จะทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปยังไง รวมทั้งเรื่องผิดพลาดบางอย่างในอดีต เธอจะกลับไปแก้ไขได้หรือไม่

Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 36 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 37 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 38 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 39 จบ - ไฟล์เสีย
Stay with me – บรรยายไทย – ตอนที่ 39 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย