บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2

Shao Nian Kang Xi - จักรพรรดิคังซี ภาค 2

Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2

เรื่องราวพระราชประวัติฮ่องเต้ราชวงศ์ ชิง ผู้ตรงเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาสามารถ อ้ายซินเจียหลอเสียนเย่ พระราชโอรสลำดับที่สามของ ซุ่นจื้อฮ่องเต้ เนื่องจากพระองค์ทรงไม่ได้รับความรักจากพระราชบิดาและพระราชมารดา ทำให้พระองค์ทรงมีอุปนิสัยต่อต้าน ไม่ทรงยึดติดกับกรอบธรรมเนียมใด ๆ ไม่ว่าพระองค์จะทำอะไรจะทรงเอาพระองค์เองเป็นที่ตั้ง ซุ่นจื้อฮ่องเต้สวรรคต พระพินัยกรรมระบุให้ คังซินอ๋องเป็นฮ่องเต้ พระพันปีทรงสถาปนา เสียนเย่ขึ้นเป็นคังซีฮ่องเต้ โดยไม่ให้มีการแย่งชิงราชสมบัติในภายภาคหน้า

ช่วงที่ ซุ่นจื้อฮ่องเต้ ทรงมีพระชนม์ชีพอยู่นั้น พระองค์ทรงสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับ ชาวแมนจูและชาวฮั่น สี่ขุนนางใหญ่ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนคังซีซึ่งยังทรงพระเยาว์อยู่นั้น ได้กุคดีขึ้นคดีหนึ่งเพื่อสร้างความกดดันให้ขุนนางชาวฮั่น เนื่องจากคังซีทรงมีความสนิทสนมกับ ลู่เจี้ยน และทางยั่วขุนนางชาวฮั่น ทำให้ผู้สำเร็จราชการทั้งหลายต่างพากันคัดค้าน แต่น่าเสียดายที่ผู้สำเร็จราชการกำลังเรืองอำนาจในราชสำนัก ทำให้คังซีทรงพ่ายแพ้ แต่ในระหว่างที่มีการแก่งแย่งช่วงชิงอำนาจนี้เอง ทำให้คังซีทรงค่อย ๆ เรียนรู้โลกมากขึ้น

ซันพาน มีกองกำลังที่เข้มแข็ง ด้วยความปรารถนาตั้งตนเป็นใหญ่ จึงเป็นที่กังวลของราชสำนัก คังซีทรงเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงสามารถกำราบกองกำลังซันพานได้สำเร็จ แต่พระองค์ทรงประเมินกำลังข้าศึกไว้ต่ำเกินไป ทำให้คังซีทรงเกือบสูญเสียราชบัลลังก์ไป แต่ด้วยพระอัจฉริยภาพของคังซีนั้นก็สามารถทำให้พระองค์ทรงผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ด้วยดี นับแต่นั้นเป็นต้นมา คังซีทรงปกครองประเทศเป็นปึกแผ่นมั่นคง พสกนิกรมีความสุขถ้วนทั่วทั้งแผ่นดิน พระองค์ทรงได้รับการขนานนามว่าฮ่องเต้ผู้ทรงพระอัจฉริยภาพ และทรงเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาสามารถ ติดตามชมได้ใน จักรพรรดิคังซี ภาค 2

Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 22 จบ - ไฟล์เสีย
Shao Nian Kang Xi – จักรพรรดิคังซี ภาค 2 – ตอนที่ 22 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย