บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

PALACE – จอมนางทะลุมิติ

PALACE - จอมนางทะลุมิติ

PALACE – จอมนางทะลุมิติ

ฉิงชวน หญิงสาวจิตใจดี ผู้รักในประวัติศาสตร์ เธอมีคู่หมั้นและกำลังจะแต่งงาน
แต่เมื่อชะตาฟ้าลิขิตทำให้เธอต้องย้อนเวลากลับไปในสมัยจักรพรรดิคังซี
เธอตกลงมาจากฟากฟ้าในงานประกวดนางสนมเพื่อเข้าไปในวัง ทำให้ผู้คนที่อยู่
ในงานต่างแตกตื่นเพราะคิดว่าเธอเป็นเทพธิดา เธอจึงถูกส่งตัวเข้าวังแบบไม่ทัน
ได้ตั้งตัว แต่ด้วยความที่เธอมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เป็นอย่างดี ทำให้เธอรู้จัก
เรื่องราวของคนในวัง และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นตามมา ทำให้คนในวังต่างแย่ง
ชิงตัวเธอมาเพื่อครอบครอง และแย่งชิงความเป็นหนึ่ง
แต่ในอีกด้านฉิงชวนก็พยายามหาทางกลับมาในยุคปัจจุบันให้ได้ เพราะเธอยังมีแม่
และครอบครัวรอเธออยู่ แต่เธอต้องมาพบกับเรื่องราวความขัดแย้งภายในวังหลวง
เรื่องราวการแย่งชิงราชบัลลังค์ และเรื่องราวความรักของฉิงชวนกับองค์ชายที่เริ่ม
ก่อตัวขึ้นจากความผูกพันที่เธอต้องติดอยู่ในยุคสมัยนี้และร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมา
สุดท้ายแล้วเธอจะกลับมายุคปัจจุบันได้หรือไม่ เรื่องวุ่นวายในวังหลวงเธอจะช่วย
แก้ปัญหาได้แค่ไหน และเรื่องราวของความรักที่ยังไม่รู้ว่าจะจบลงที่ใด มาร่วม
ผจญภัยท่องไปในอดีต กับหญิงสาวผู้มีชะตาฟ้าลิขิตให้ต้องเข้าวังหลวงได้ใน
PALACE จอมนางทะลุมิติ

PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 35 จบ - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 35 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
PALACE – จอมนางทะลุมิติ – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย