บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ

Madam White Snake - อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ

Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ

“อิทธิฤทธิ์งูขาว ตำนานรักสองภพ” เรื่องราวของ ไป๋ซู่เจิน ปิศาจงูขาวซึ่งบำเพ็ญเพียรมานานนับพันปี โดยมีเป้าหมายที่จะบรรลุเป็นเซียนให้ได้ ทำให้ไป๋ซู่เจิน มีรูปโฉมงดงาม แต่นางกลับไม่มีน้ำตา เจ้าแม่กวนอิมจึงชี้แนะหนทางบรรลุเป็นเซียนให้ด้วยการรวบรวมน้ำตาบริสุทธิ์ของมนุษย์จำนวนแปดหยดให้ได้ ไป๋ซู่เจิน ออกเดินทางมุ่งหน้าตามหาน้ำตาบริสุทธิ์ จนได้พบกับ สี่เซียน และนักบวชฝาไห่ ที่มีภารกิจในการกำจัดปิศาจโดยเฉพาะ ที่ ปั้นปู้ตัว สถานที่ที่เต็มไปด้วยอันตราย ไป๋ซู่เจิน และสี่เซียนต่างเสี่ยงอันตรายช่วยชีวิตกันและกันเอาไว้ จนรักใคร่กันขึ้นมา นักบวชฝาไห่ไม่สามารถแยกได้ระหว่างมนุษย์ กับปิศาจ จึงฆ่าอย่างสะเปะสะปะจนถูกเทพอัสนีลงโทษจนตาบอดทั้งสองข้าง ไป๋ซู่เจิน สะสมน้ำตาบริสุทธิ์ได้เจ็ดหยดแล้ว น้ำตาแต่ละหยดนั้นต่างแลกมาด้วยความรัก และความจริงใจ นักบวชฝาไห่จับตัวสี่เซี่ยนไปขังไว้ที่วัดจินซัน และพาดูร่างที่แท้จริงของไป๋ซู่เจินจากกระจกวิเศษ แม้จะรู้ว่าไป๋ซู่เจินเป็นปิศาจงู แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจสี่เซียนได้ ไป๋ซู่เจิน เข้าไปช่วยสี่เซียน และยอมถูกจองจำในบาตรทองของนักบวชฝาไห่เพื่อยุติปัญหาทั้งหมด แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเก็บน้ำตาบริสุทธิ์ของมนุษย์หยดสุดท้ายให้ได้ก่อน ชาตินี้นางได้รักสี่เซียนและเชื่อว่าน้ำตาหยดนี้ต้องเป็นน้ำตาแห่งความรักอย่างแน่นอน นักบวชฝาไห่สะกดไป๋ซู่เจินไว้ใต้เจดียอัสนี สี่เซียนปงผมออกบวช

Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 13 จบ - ไฟล์เสีย
Madam White Snake – อิทธิฤิทธิ์งูขาว ตำนานรักสะท้านภพ – ตอนที่ 13 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย