บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย

Lost Love In Time - จุ้ยหลิงหลง - บรรยายไทย

Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย

เฟิ่งชิงเฉิงเป็นแม่มดแห่งหอหมิงยี มีหน้าที่ปกป้องราชวงศ์
หยวนหลิง องค์ชาย 4 แห่งแคว้นเว่ยตะวันตก ซึ่งปกครองอาณาจักรในยุคราชวงศ์เหนือใต้
หยวนจ้าน องค์ชาย 7 คู่แข่งของหยวนหลิงทั้งด้านอำนาจและความรัก
หลังจากเฟิ่งชิงเฉิงได้รู้จักกับองค์ชายหยวนหลิงก็เกิดความประทับใจในความสามารถ จนเกิดเป็นความรัก แต่ก็ต้องหักห้ามใจเพื่อให้องค์ชายหยวนหลิงสามารถขึ้นครองอำนาจตามสิทธิ์โดยชอบธรรม

แม้ว่าเฟิงชิงเฉิงจะทุ่มเทให้กับอาณาจักรแค่ไหน เหล่าสภาก็ยังคงไม่เห็นชอบที่จะให้องค์ชายหยวนหลิงแต่งงานกับเฟิงชิงเฉิงเพราะนางเป็นแม่มดที่มีเวทย์มนตร์ดำ

ในวันแต่งงานขององค์ชายหยวนหลิง องค์ชายหยวนจ้านก่อกบฏ แต่ชิงเฉิงก็ใช้พลังจัดการรีเซตทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือด และแก้ไขให้พี่น้องเข้าใจกันและทำให้ดินแดนกลับมาสงบสุขอีกครั้ง

Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 35 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 36 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 37 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 38 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 39 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 40 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 41 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 42 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 43 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 44 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 45 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 45 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 46 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 46 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 47 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 47 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 48 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 48 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 49 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 49 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 50 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 50 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 51 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 51 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 52 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 52 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 53 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 53 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 54 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 54 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 55 - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 55 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 56 จบ - ไฟล์เสีย
Lost Love In Time – จุ้ยหลิงหลง – บรรยายไทย – ตอนที่ 56 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย