บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Letter 1949 – จดหมายอดีต

Letter 1949 - จดหมายอดีต

Letter 1949 – จดหมายอดีต

รายชื่อนักแสดง
Dai Jun Zhu as Han Wei in 2009 / Qiao Yan Qing in 1949
Shen Hai Rong as Qiao Yan Qing in 2009
Lin Yo Wei as Tang Xuan in 2009 / Tang Hao Yi in 1949
Zhang Chen Guang as Tang Hao Yi in 2009
Huang Hong Sheng as Li Wen Xiong in 2009
Hawick Lau as Lin Xiang in 1949
Huang Xiao Li as Lin Xiang in 2009
Jack Li as Han Zu Guang in 1949
Gu Bao Ming as Han Zu Guang in 2009
Yue Yao Li as Tang Fei in 1949

Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 24 จบ - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 24 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Letter 1949 – จดหมายอดีต – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย