บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน

Home Troopers - ซ่อมรักบ้านสานฝัน

Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน

เรื่องราวของครอบครัวชนชั้นกลางที่ทำธุรกิจรับทำความสะอาด
เจิ้งเจียหวิ่นต้องแบกภาระหนี้สินของบริษัท เมื่อเพื่อนสนิทเฉาหย่งเหลียนหายตัวไปพร้อมเงิน
แต่เลี่ยวปิเอ๋อ แฟนของเฉาหย่งเหลียนไม่เชื่อว่าคนรักของเธอจะเป็นพวกต้มตุ๋น

Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 19 จบ - ไฟล์เสีย
Home Troopers – ซ่อมรักบ้านสานฝัน – ตอนที่ 19 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย