บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น

Growing Through Life - คู่รักคู่แค้น

Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น

เป็นเรื่องราวของ ไห่ซิง (หลินฟง) และ เหอฮุ่ยซิน (หลีโหย่วฮุ่ย) ผู้เป็นแม่ ร่วมแรงกันบริหารโรงงานเครื่องไฟฟ้าของครอบครัว แต่มี ไห่เลี่ยง (หลิวซงเหยิน) ผู้เป็นอาซึ่งเห็นแก่ผลประโยชน์พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อซื้อโรงงานมาครอบครอง อีกทั้งยังมีเพื่อนที่ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ทรยศหักหลัง ซ้ำยังโดนว่าที่ภรรยา จู้เย่าฉิน (ซ่งเวิ่นเฟย) ยกเลิกการแต่งงานอย่างกะทันหันอีกด้วย จึงทำให้ไห่ซิงต้องพยายามต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น และพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะรักษาโรงงานเอาไว้ให้ได้

Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 12 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 12 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 29 (สำรอง 2) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 29 (สำรอง 3) - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 30 จบ - ไฟล์เสีย
Growing Through Life – คู่รักคู่แค้น – ตอนที่ 30 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย