บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก

Daja Vu - เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก

Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก

Blessed with beauty and talent, Hai-Lin is a ballerina admired by many, while her boyfriend, Shih-Wei, is just like every girl’s prince charming. On the day that Shih-Wei proposed to Hai-Lin, the couple ended up in a fatal car accident that took Shih-Wei’s life and caused Hai-Lin to have a miscarriage. In the wake of this devastating loss, she no longer finds joy in dancing and tries to take her own life in hopes of reuniting with her lover and child.

By chance she meets a wise magician who offers her a chance to go back in time, but in return, she must pay with what she holds dearest to her. Hai-Lin chooses to return to the time when she first met Shih-Wei. But he no longer remembers her and breaks her heart time after time. Yet, Hai-Lin is still deeply in love with him. Fate works in peculiar ways, because it seems that their paths meet once again. When Shih-Wei is living a desperate life, Hai-Lin is reluctan to see him suffer alone. So she reaches out to Shih-Wei once again… Will this leap of faith allow their unfulfilled love to be reborn? Will their incomplete past find a way to heal itself and find new life?

Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 1 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 1 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 2 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 2 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 3 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 3 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 4 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 4 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 5 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 5 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 6 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 6 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 7 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 7 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 8 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 9 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 10 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 11 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 12 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 13 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 14 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 15 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 15 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 16 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 17 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 18 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 19 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 20 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 21 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 22 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 23 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 24 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 25 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 26 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 27 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 28 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 29 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 30 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 31 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 32 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 33 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 34 (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 35 จบ - ไฟล์เสีย
Daja Vu – เดจาวู ข้ามเวลามาหารัก – ตอนที่ 35 จบ (สำรอง 1) - ไฟล์เสีย