บาคาร่า
เซ็กซี่บาคาร่า

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม (Chinese Hero Zhao Zi Long)
ปลายยุคตงฮั่น บ้านเมืองระส่ำระสาย ตั๋งโต๊ะโจรแผ่นดินฉวยโอกาสตั้งตนเป็นใหญ่ครอบงำราชสำนัก สร้างความวุ่นวายไปทั่ว…..
ก่อนที่ ฮั่นเส้าตี้ หลิวเปี้ยน ถูกตั๋งโต๊ะปลงพระชนม์ ทรงประทานกระบี่วิเศษสองเล่มที่ปกปักรักษาบ้านเมืองให้จ้าวอันและหลี่ฉวนสององครักษ์ โดยตรัสว่ากระบี่วิเศษสองเล่มที่ปกปักรักษาบ้านเมืองนี้ กระบี่เล่มหนึ่งมีชื่อว่า กระบี่อิงฟ้า เป็นกระบี่ที่เล่าปังใช้ฆ่างูสร้างชาติบ้านเมือง โค่นฉินทำลายล้างฉู่ สถาปนาราชวงศ์ฮั่นขึ้นมา ส่วนกระบี่อีกเล่มนั้น มีชื่อว่า กระบี่ชิงกัง เป็นกระบี่ที่กวางอู่ตี้หลิวซิ่วใช้ในศึกสงคราม ปกปักรักษาบ้านเมือง
หลิวเปี้ยนปรารถนาให้จ้าวอันและหลี่ฉวนเก็บรักษากระบี่วิเศษทั้งสองเล่มนี้เอาไว้ให้ดี ขอเพียงกระบี่ทั้งสองเล่มยังคงดำรงอยู่ ราชวงศ์ฮั่นจะไม่มีวันสิ้นชาติอย่างแน่นอน และเชื่อว่าสักวันหนึ่ง กระบี่วิเศษทั้งสองเล่มที่ปกปักรักษาบ้านเมืองจะตกอยู่ในมือขุนศึกที่มีคุณธรรมและมีความสามารถโดยใช้มันเพื่อกอบกู้และค้ำจุนราชวงศ์ฮั่นต่อไป……
จ้าวอันและหลี่ฉวนพร้อมด้วยกระบี่วิเศษทั้งสองเล่มหลบหนีไปยังบ้านเกิดฉางซัน…..
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม (Chinese Hero Zhao Zi Long)ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.20 – 19.35 น.ช่อง 3 Family

จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 8 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 9 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 10 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 11 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 12 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 13 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 14 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่15 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 16 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 17 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 18 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 19 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 20 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 22 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 21 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 23 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 25 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 24 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 26 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 27 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 28 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 29 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 30 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 31 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 33 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 32 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 34 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 35 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 38 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 36 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 37 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 39 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 40 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 41 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 44 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 43 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 42 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 45 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 47 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 46 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 48 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 49 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 51 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 50 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 52 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 53 - ไฟล์เสีย
จูล่ง ขุนพลเทพสงคราม – ตอนที่ 54 (ตอนจบ) - ไฟล์เสีย